Termékek Menü

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

I. Bevezető rendelkezések
1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató által üzemeltetett www.kreszbirsag.hu honlapon – továbbiakban: honlap – nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozik.
2. Jelen ÁSZF alapján megkötött egyedi szerződést a Szolgáltató nem iktatja, azt a felek kizárólag elektronikus formában kötik meg.
3. A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar.
4. Jelen ÁSZF nem tartalmaz magatartási kódexre való utalást.
5. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi, a www.kreszbirsag.hu honlap szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó, a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött egyedi szerződésre.

 

II. Szolgáltató adatai
Szolgáltató neve: Kresz-Klub Egyesület
Szolgáltató székhelye: 1084 Budapest Német u. 6.
Szolgáltató telefonszáma: +36-70-389-6066
Szolgáltató e-mail címe: kreszklub@gmail.com
Törvényszéki nyilvántartási szám: 01-02-0010654
Adószám: 18249389-2-42
Bankszámlaszám: CIB Bank 107005677171226851100005
Szolgáltató képviselője: Pető-Szendlay Attila

 

(továbbiakban: Szolgáltató)

 

III. A megvásárolható szolgáltatások köre (továbbiakban: Szolgáltatás)
1. Tananyagok nyomtatott és filmes formában.
2. Éves klubtagsági díj

 

IV. A megrendelés menete
1. A Szolgáltató által jelen honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a Felhasználó jogosult, aki a honlap használatára regisztrált és jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elfogadta.
2. Regisztráció
A honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére a Felhasználó a honlapon lévő „Regisztráció” menüpont alatt található adatlap kitöltésével és elküldésével regisztrálhat. A regisztráció alkalmával a Felhasználó nyilatkozik jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról. Sikeres regisztrációról a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót. A Felhasználó a jelszavat köteles titokban tartani, azt kizárólag személyesen jogosult használni, azt tilos harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni.

 

A Felhasználó bármikor írásban (e-mailben vagy ajánlott levélben) kérheti a Szolgáltatótól regisztrációja törlését.

 

3. Megrendelés, a szolgáltatás igénybevétele
A felhasználó a szolgáltatás igénybevételére a 2. pont alatt részletezett regisztrációt, valamint a mindenkor hatályos árlistában foglalt szolgáltatási díjak igazolt megfizetését követően (sikeres aktiválás) jogosult. A szolgáltatás igénybevételre való jogosultság megszerzésekor a szolgáltató e-mailben értesíti a felhasználót. Éves klubtagsági díj fizetés esetén a hozzáférés érvényessége az e-mailes értésítéstől számított 365 nap.

 

4. A regisztráció során megadott adatok ellenőrzésére, ill azok módosítására az „Adatok módosítása” gombra kattintva van lehetőség.

 

A Felhasználó az adatbeviteli hibákat a megrendelés során, a tényleges megrendelés előtt is ellenőrizheti és módosíthatja (pl. számlázási adatok módosítása opció).

 

V. Árak / fizetési lehetőségek / szállítás        
1. A szolgáltatások mindenkor érvényes árai a honlap „Árak” menüpontja alatt található. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások díját bármikor egyoldalúan módosítani. A szolgáltatási díj módosításának közzététele a honlap „Árak” menüpontja alatt történik. A módosítás a honlapon való közzététel időpontjától érvényes. Ezekről a módosításokról a Szolgáltató a már regisztrált Felhasználókat írásban értesíti. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért felelősséget a Szolgáltató nem vállal. 
2. A felhasználónak nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai problémákra vezethetők vissza.
3. A felhasználó elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját kizárólag elektronikus úton és digitális aláírással ellátva kapja meg az általa megadott e-mail címre. A felhasználónak a fogadói oldalon kötelessége gondoskodni arról, hogy minden megküldött elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) adaptálva lettek.
4. A termékek vételárának kiegyenlítése a vevőnek a következő módokon van lehetősége: Készpénzes fizetés, Utánvétel, Banki átutalás, CIB Bankkártyás fizetés, Bankkártyás fizetés Barionnal.
5. A "CIB Bankkártyás fizetés" feltételeiről a következő linken tud tájékozódni a vásárló. LINK
6. A "Bankkártyás fizetés Barionnal" feltételeiről a következő linken tud tájékozódni a vásárló. LINK

Szállítás:

MPL Futárszolgálat - Online fizetés:

2kg -ig: 1505 Ft
5kg -ig: 1670 Ft
10kg -ig: 1835 Ft
20kg -ig: 2520 Ft

 

MPL Futárszolgálat - Utánvétel:


2kg -ig: 1905 Ft
5kg -ig: 2070 Ft
10kg -ig: 2235 Ft
20kg -ig: 2920 Ft

A Magyar Posta szállítási feltételei a következő linken érhető el: LINK

 

FoxPost Csomagautomata:

Egységesen 786 Ft.
(Csak online fizetésre van lehetőség, illetve a FoxPost meghatározott szállítási feltételei figyelembevételével.)

FoxPost vásárlói tájékoztatója a következő linken érhető el: LINK

 

VII. Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez
1. A Felhasználó az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.
2. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul az Adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt személyes adatinak kezeléséhez.

 

IX. Egyéb rendelkezések
1. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevételét megkezdte, elállásra nem jogosult.
2. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.
3. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy jelen honlapon nyújtott szolgáltatásokat saját kockázatára veszi igénybe.
4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá.
5. Jelen honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.

 

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (1959. évi IV. tv.), a 2001. évi CVIII., valamint a 17/1999 (II.5.) Korm.r. rendelkezései az irányadóak.

 

Kötelezettségvállalás
 
Személyes adataid védelme a Kresz-Klub Egyesület elsődleges és legfontosabb feladata.
Elismerjük, hogy személyes adataid felett te rendelkezel, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk.
Nagyra értékeljük bizalmadat, ezért a lehető legkevesebb adatot gyűjtjük be, és ezt is csak az engedélyeddel tesszük. A megadott adataidat kizárólag az előre meghatározott célra használjuk fel és a tudtod nélkül nem adjuk ki azokat harmadik félnek.
A Kresz-Klub Egyesület mindent megtesz az adataid védelme érdekében, ideértve az adatok technikai védelmét is.
Köszönjük az érdeklődésedet!
 
Adatkezelési Tájékoztató
 
Utolsó módosítás: 2019.10.25.
Általános rendelkezések és elérhetőségek
A jelen adatkezelési tájékoztató azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket rólad a Kresz-Klub Egyesület  gyűjt és kezel.
A Kresz-Klub Egyesület címe: 1084 Budapest, Német u. 6.
A Kresz-Klub Egyesület Törvényszéki nyilvántartási száma: 01-02-0010654 
A Kresz-Klub Egyesület   adószáma: 18249389-2-42
Ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük lépj kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a kreszklub@gmail.com címen, vagy a 06-70-389-6066-os telefonszámon.
 
A Kresz-Klub Egyesület   fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a www.kreszbirsag.hu weboldalakat abból a célból, hogy figyelemmel kísérhessed a változásokat. Kérésedre a módosításokról e-mailben értesítést küldünk.
Kérésedre megküldjük a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.
 
A Tájékoztató megismerése és elfogadása
Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával kijelented, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerted és kifejezetten elfogadtad.
 
A kezelt adatok köre és adatkezelési célok
Internetes oldalainkon, illetve a beiratkozás és ügykezelés során veled kapcsolatos adatokat kérhetünk, valamint a velünk való kommunikációd során önkéntesen is rendelkezésünkre bocsáthatsz (például közösségi oldalakon), nyilvánosságra hozhatsz bizonyos adatokat. Az általunk gyűjtött információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 2. pontja szerint „személyes adat”.
A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre az alábbiakban kerül bemutatásra:
 
Az adatkezelés megnevezése és célja:
Információ kérése szolgáltatásainkkal kapcsolatban 
Az adatkezelés jogalapja:
Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása a szolgáltatási információk megkérésekor. 
 
A kezelt adatok köre:
név, email cím, telefonszám 
Az adatkezelés időtartama:
Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. 
 
Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?
Egyesület vezetősége
 
Az adatkezelés jogalapja:
Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása a beiratkozási adatok megadásakor és a képzési szerződés aláírásakor. 
 
A kezelt adatok köre:
név, email cím, telefonszám, bankszámlaszám 
 
Az adatkezelés időtartama:
Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, a képzési jogszabályokban leírtaknak megfelelően, ennek hiányában az adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján a számlázáshoz szükséges adatokat az érintett hozzájárulásától függetlenül csak az első befizetéstől számított 8 év múlva töröljük. 
 
Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?
Egyesület elnöke
Irodavezető
Audit-könyv Kft., mint a könyvelőcég
 
Adatfeldolgozásra jogosult személyek:
A Kresz-Klub Egyesület  irodájában munkaviszonyban tevékenykedő személyek:
Pető-Szendlay Attila, Lipcsei Levente, Vázsonyi Erik
 
A fent megnevezett adatfeldolgozók a beiratkozásnál megadott valamennyi adathoz hozzáférnek.
 
Reklámlevelek küldése
Reklámlevelekről bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhatsz a kreszklub@gmail.com címen. Ha reklámüzentet kapsz tőlünk e-mailben, akkor emlékeztetni  fogunk, hogy bármikor lehetőséged van korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozni.
 
Adatbiztonsági intézkedések
Információid biztonságát a következő eszközökkel védjük:
a felhasználó által megadott jelszavak titkosításával;
titkosított SSL csatornán való kommunikációval; és
az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon szakoktatók férhetnek hozzá az adataidhoz, akik a te tanításodat végzik).
Kérjük, segíts nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használsz nyilvánvaló bejelentkezési nevet illetve jelszót, valamint a jelszavad rendszeresen megváltoztatod, kérjük továbbá, hogy jelszavadat ne tedd hozzáférhetővé más személy számára.
 
Adatkezelésért felelős személy
Pető-Szendlay Attila, a Kresz-Klub Egyesület  elnöke. Elérhetőség: 06-70-389-6066
 
Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei
Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél: (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.